Giải bài C2 trang 51 SGK Vật Lý 6

Giải bài C2 trang 51 SGK Vật Lý 6

45 03/05/2019

Bài C2 (trang 51 SGK Vật Lý 6): - Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình 16.3 và ghi kết quả đo được vào bảng 16.1.

Lực kéo vật lên trong trường hợpChiều của lực kéoCường độ của lực kéo
Không dùng ròng rọcTừ dưới lên... N
Dùng ròng rọc cố định... N... N
Dùng ròng rọc động... N... N

- Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định như hình 16.4. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chỉ của lực kê vào báng 16.1.

- Đo lực kéo vật qua ròng rọc động như hình 16.5. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chi của lực kế vào bảng 16.1.

Giải bài C2 trang 51 SGK Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

Lời giải:

Học sinh tự làm thí nghiệm kiểm tra và điền vào bảng kết quả thu được.

Ví dụ: Kết quả thực nghiệm tham khảo:

Lực kéo vật lên trong trường hợpChiều của lực kéoCường độ của lực kéo
Không dùng ròng rọcTừ dưới lên4N
Dùng ròng rọc cố định4N4N
Dùng ròng rọc động2N2N

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn