Bài 99: Luyện tập

Bài 99: Luyện tập

32 15/04/2019

Giải VBT Toán 4 Bài 99: Luyện tập

Bài 1 trang 18 VBT Toán 4 Tập 2: Viết vào ô trống (theo mẫu):

ViếtĐọc
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4Ba phần tư ki-lô-gam
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Lời giải:

ViếtĐọc
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4Ba phần tư ki-lô-gam
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4Một phần tư giờ
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4Mười hai phần hai mươi lăm mét

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn