Bài 4 trang 61 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 4 trang 61 VBT Toán 4 Tập 2

18 26/04/2019

Bài 4 trang 61 VBT Toán 4 Tập 2: Một hình chữ nhật có chiều dài là 16cm, chiều rộng là 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Diện tích hình chữ nhật ban đầu:

16 × 10 = 160 (m2)

Diện tích của hình chữ nhật thay đổi:

(16 + 4) × 10 = 200 (m2)

Diện tích hình chữ nhật tăng lên là:

200 – 160 = 40 (m2)

Đáp số: 40 (m2)


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn