Bài 4 trang 17 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 4 trang 17 VBT Toán 4 Tập 2

34 15/04/2019

Bài 4 trang 17 VBT Toán 4 Tập 2: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn