Bài 4 trang 15 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 4 trang 15 VBT Toán 4 Tập 2

26 15/04/2019

Bài 4 trang 15 VBT Toán 4 Tập 2: Viết các phân số có mẫu bằng 5, có tử số lớn hơn 0 và bé hơn mẫu số:…………

Lời giải:

Viết các phân số có mẫu bằng 5, có tử số lớn hơn 0 và bé hơn mẫu số: Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn