Bài 3 trang 67 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 3 trang 67 VBT Toán 4 Tập 2

17 26/04/2019

Bài 3 trang 67 VBT Toán 4 Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng360392169211256
Tỉ số1 : 75:919:17123 : 45
Số thứ nhất
Số thứ hai

Lời giải:

Tổng360392169211256
Tỉ số1 : 75:919:17123 : 45
Số thứ nhất451408938241
Số thứ hai3152527993015

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn