Bài 3 trang 62 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 3 trang 62 VBT Toán 4 Tập 2

21 26/04/2019

Bài 3 trang 62 VBT Toán 4 Tập 2: Lớp học có 15 học sinh nữ và 17 học sinh nam

a) Lớp có tất cả ….học sinh

b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là:…..

c) Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp là:…..

Lời giải:

Tóm tắt

Học sinh nữ có: 15 em

Học sinh nam có: 17 em

Bài giải

a) Lớp có tất cả 32 học sinh

b) Tỷ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là 15 : 32 hay Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

c) Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp là 17 : 15 hay Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn