Bài 3 trang 60 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 3 trang 60 VBT Toán 4 Tập 2

15 26/04/2019

Bài 3 trang 60 VBT Toán 4 Tập 2: Trong các hình sau, hình nào có diện tích khác với diện tích của các hình còn lại:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Lời giải:

Diện tích hình vuông khác với diện tích các hình còn lại vì diện tích hình vuông bằng 36(cm2) , diện tích hình chữ nhật bằng 54 (cm2), diện tích hình thoi bằng 54 (cm2)


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn