Bài 3 trang 33 VBT Toán 4 Tập 1

Bài 3 trang 33 VBT Toán 4 Tập 1

29 14/03/2019

Giải VBT Toán 4 Bài 28. Tự kiểm tra

Bài 3 trang 33 VBT Toán 4 Tập 1:

A. 65 324       B. 56 834

C. 36 254       D. 425 634

Lời giải:Đáp án đúng là:B. 56 834

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn