Bài 3 trang 32 VBT Toán 4 Tập 1

Bài 3 trang 32 VBT Toán 4 Tập 1

29 14/03/2019

Giải VBT Toán 4 Bài 27. Luyện tập chung

Bài 3 trang 32 VBT Toán 4 Tập 1:

Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được nhiều hơn giờ thứ nhất 20km, quãng đường ô tô chạy được trong giờ thứ ba bằng trung bình cộng các quãng đường ô tô chạy được trong hai giờ đầu. Hỏi giờ thứ ba ô tô đó chạy được bao nhiêu ki lô mét ?

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Lời giải:

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong giờ thứ hai là:

40 + 20 = 60 (km)

Số ki-lô-mét ô tô chạy trong giờ thứ ba là:

(60 + 40) : 2 = 50 (km)

Đáp số : 50km


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn