Bài 3 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 3 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2

30 15/04/2019

Bài 3 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2: Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu):

Mẫu : 8 = Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4; 5 =……; 12 =…..; 1 = …..; 0 = ….

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn