Bài 3 trang 15 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 3 trang 15 VBT Toán 4 Tập 2

21 15/04/2019

Bài 3 trang 15 VBT Toán 4 Tập 2: Viết vào ô trống (theo mẫu):

ViếtĐọc
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4Bảy phần chín
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4
ViếtĐọc
Năm phần mười hai
Bốn phần mười năm

Lời giải:

ViếtĐọc
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4Bảy phần chín
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4Sáu phần mười một
ViếtĐọc
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4Năm phần mười hai
Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4Bốn phần mười năm


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn