Bài 2 trang 63 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 2 trang 63 VBT Toán 4 Tập 2

17 26/04/2019

Bài 2 trang 63 VBT Toán 4 Tập 2: Tổng của hai số là 45. Tỉ số của hai số đó là Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4. Tìm hai số đó

Lời giải:

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số bé là: 45 : 5 × 2 = 18

Số lớn là 45 – 18 = 27

Đáp số Số bé : 18

Số lớn: 27


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn