Bài 2 trang 60 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 2 trang 60 VBT Toán 4 Tập 2

18 26/04/2019

Bài 2 trang 60 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình thoi PQRS:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

a) PQ là cạnh đối diện với ……….

b) PQ song song với ……….

c) PQ = ……….= ………. = ……….

d) PQ không song song với ………. và ……….

Lời giải:

a) PQ là cạnh đối diện với SR

b) PQ song song với SR

c) PQ = QR = RS = SP

d) PQ không song song với QR và PS


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn