Bài 2 trang 33 VBT Toán 4 Tập 1

Bài 2 trang 33 VBT Toán 4 Tập 1

27 14/03/2019

Giải VBT Toán 4 Bài 28. Tự kiểm tra

Bài 2 trang 33 VBT Toán 4 Tập 1: Số lớn nhất trong các số 5698, 5968, 6589, 6859 là:

A. 5698       B. 5968

C.6589       D. 6859

Lời giải:

Đáp án đúng là : D. 6859


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn