Bài 2 trang 18 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 2 trang 18 VBT Toán 4 Tập 2

32 15/04/2019

Bài 2 trang 18 VBT Toán 4 Tập 2: Viết thành phân số có mẫu là 3 (theo mẫu):

Mẫu:4= Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Lời giải:

Mẫu:4= Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn