Bài 2 trang 17 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 2 trang 17 VBT Toán 4 Tập 2

35 15/04/2019

Bài 2 trang 17 VBT Toán 4 Tập 2: May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là:

6 : 5 = Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4(m)

Đáp số: Mỗi áo Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4 m

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn