Bài 2 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 2 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2

29 15/04/2019

Bài 2 trang 16 VBT Toán 4 Tập 2: Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn