Bài 2 trang 15 VBT Toán 4 Tập 2

Bài 2 trang 15 VBT Toán 4 Tập 2

21 15/04/2019

Bài 2 trang 15 VBT Toán 4 Tập 2: Nêu cách đọc phân số (theo mẫu):

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Lời giải:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn