Bài 16: Ròng rọc

Bài 16: Ròng rọc

51 03/05/2019

Bài C1 (trang 50 SGK Vật Lý 6): Hãy mô tả ròng rọc vẽ ở hình 16.2.

Giải bài C1 trang 50 SGK Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

Lời giải:

* Hình a: Ròng rọc cố định gồm một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục của bánh xe được mắc cố định (có móc treo trên xà), do đó khi kéo dây, bánh xe quay quanh trục cố định.

* Hình b: Ròng rọc gồm một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục của bánh xe không được mắc cố định, bánh xe có mang theo móc để treo vật, dây kéo có một đầu buộc vào xà. Do đó khi kéo dây, bánh xe vừa quay vừa chuyển động cùng với trục của nó.

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn