Bài 136: Luyện tập chung

Bài 136: Luyện tập chung

18 26/04/2019

Bài 1 trang 60 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong hình chữ nhật ABCD:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

a) AB song song với ………

b) BC song song với ………

c) DA vuông góc với ………

d) DC vuông góc với ………

Lời giải:

Trong hình chữ nhật ABCD:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

a) AB song song với DC

b) BC song song với AD

c) DA vuông góc với AB, DC

d) DC vuông góc với CB, DA


BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn