KỸ NĂNG BÁN HÀNG

6 câu 1 phút

Trạng thái:

BÀI THI DÀNH CHO TOÀN BỘ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THUỘC HỆ THỐNG CỦA HÀNG BẠCH LONG MOBILE

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Daotao Bachlong

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

huỳnh khải

huỳnh khải

HẠNG

2

Số điểm 100%

huỳnh khải

huỳnh khải

HẠNG

1

Số điểm 100%

huỳnh khải

huỳnh khải

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  huỳnh khải

  Số điểm: 100%

 • 05

  Kim Thi

  Số điểm: 66.67%

 • 06

  Kim Thi

  Số điểm: 66.67%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn