TỔNG ÔN MÔ PHÔI THI KẾT THÚC

89 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Dương Khánh Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

2

Số điểm 88.57%

Thời gian làm 00:04:22

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:13

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

3

Số điểm 85.71%

Thời gian làm 00:04:33

 • 04

  Dương Khánh Minh

  Số điểm: 85.71%

  Thời gian làm: 00:05:20

 • 05

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 82.86%

  Thời gian làm: 00:08:44

 • 06

  Hanh Ho

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:05:27

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan