TỔNG ÔN MÔ PHÔI THEO ĐỀ CƯƠNG CÔ THƯƠNG

188 câu 50 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Dương Khánh Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

2

Số điểm 88.83%

Thời gian làm 00:33:01

Ngân

Ngân

HẠNG

1

Số điểm 91.49%

Thời gian làm 00:26:32

Ngọc Lễ

Ngọc Lễ

HẠNG

3

Số điểm 88.30%

Thời gian làm 00:24:33

 • 04

  Võ Trà My

  Số điểm: 86.70%

  Thời gian làm: 00:24:18

 • 05

  Dương Khánh Minh

  Số điểm: 86.52%

  Thời gian làm: 00:34:05

 • 06

  Lê Nguyễn

  Số điểm: 86.17%

  Thời gian làm: 00:49:58

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan