SINH LÝ TẾ BÀO

43 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Dương Khánh Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Diễm My

Nguyễn Thị Diễm My

HẠNG

2

Số điểm 97.67%

Thời gian làm 00:09:18

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

1

Số điểm 97.67%

Thời gian làm 00:04:35

Lam Gia Bao

Lam Gia Bao

HẠNG

3

Số điểm 90.70%

Thời gian làm 00:04:41

 • 04

  Dương Khánh Minh

  Số điểm: 90.70%

  Thời gian làm: 00:05:31

 • 05

  Dương Khánh Minh

  Số điểm: 88.37%

  Thời gian làm: 00:08:24

 • 06

  Tú Trinh

  Số điểm: 86.05%

  Thời gian làm: 00:08:20

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan