QUÁ TRÌNH TỰ SAO, PHIÊN MÃ, DỊCH MÃ VÀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN

10 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Dương Khánh Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Lê Nguyễn

  Số điểm: 100%

 • 05

  Diễm My

  Số điểm: 90%

 • 06

  Diễm My

  Số điểm: 90%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn