MÀNG TẾ BÀO TỔNG ÔN

15 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Dương Khánh Minh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Nhật Duy

Nguyễn Nhật Duy

HẠNG

2

Số điểm 87.50%

Nguyễn Nhật Duy

Nguyễn Nhật Duy

HẠNG

1

Số điểm 87.50%

Nguyễn Nhật Duy

Nguyễn Nhật Duy

HẠNG

3

Số điểm 87.50%

 • 04

  Nguyễn Nhật Duy

  Số điểm: 87.50%

 • 05

  Khánh Duy

  Số điểm: 75%

 • 06

  Khánh Duy

  Số điểm: 75%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn