Ôn chi trên

12 câu 6 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

NGUYEN THI HONG NGANH

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Kiều Như

Kiều Như

HẠNG

2

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:02:30

Nguyễn Phương Nam

Nguyễn Phương Nam

HẠNG

1

Số điểm 91.67%

Thời gian làm 00:01:12

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 83.33%

Thời gian làm 00:06:00

 • 04

  Lê Nguyễn

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:06:00

 • 05

  Lê Nguyễn

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:06:00

 • 06

  Lê Nguyễn

  Số điểm: 83.33%

  Thời gian làm: 00:06:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan