Ôn tập

5 câu 10 phút

Trạng thái:

5tinf

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trà Mi

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

Dương Khánh Minh

Dương Khánh Minh

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:34

 • 04

  Dương Khánh Minh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:34

 • 05

  Diễm My

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:17

 • 06

  Diễm My

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:17

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan