Gp1

6 câu 3 phút

Trạng thái:

5ting

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Trà Mi

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đỗ Thị Kim Thu

Đỗ Thị Kim Thu

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

Đỗ Thị Kim Thu

Đỗ Thị Kim Thu

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

Đỗ Thị Kim Thu

Đỗ Thị Kim Thu

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:16

 • 04

  Đỗ Thị Kim Thu

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:16

 • 05

  Vũ Tuyết

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:19

 • 06

  Vũ Tuyết

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:19

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan