SHDT ( 1_3.2.3_3.3_3.4)

8 câu 12 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Lê Nguyễn

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:48

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:48

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:48

 • 04

  Lê Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:48

 • 05

  Lê Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:06:46

 • 06

  Lê Nguyễn

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:06:46

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan