ĐMC

25 câu 25 phút

Trạng thái:

Các câu hỏi dựa trên slide xương khớp ĐMC của thầy Phương

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nganlh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Khang

Nguyễn Khang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:54

Nguyễn Khang

Nguyễn Khang

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:54

Nguyễn Khang

Nguyễn Khang

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:54

 • 04

  Nguyễn Khang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:54

 • 05

  Nguyễn Trần Khang

  Số điểm: 92%

  Thời gian làm: 00:14:14

 • 06

  Nguyễn Khang

  Số điểm: 88%

  Thời gian làm: 00:01:34

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan