ĐMC

25 câu 25 phút

Trạng thái:

Các câu hỏi dựa trên slide xương khớp ĐMC của thầy Phương

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Nganlh

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Khang

Nguyễn Khang

HẠNG

2

Số điểm 100%

Nguyễn Khang

Nguyễn Khang

HẠNG

1

Số điểm 100%

Nguyễn Khang

Nguyễn Khang

HẠNG

3

Số điểm 100%

 • 04

  Nguyễn Khang

  Số điểm: 100%

 • 05

  Lê Tô Uyên

  Số điểm: 96%

 • 06

  Nguyễn Trần Khang

  Số điểm: 92%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan