MÔ PHÔI

10 câu 5 phút

Trạng thái:

Cố nên, cố nên nào.. :333

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Thanh Hà

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Hà

Thanh Hà

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:01:05

hữu hạnh hồ

hữu hạnh hồ

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:39

Lê Nguyễn

Lê Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:02:08

 • 04

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:02:48

 • 05

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:23

 • 06

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:01:23

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan