[HÓA 9 - ĐỀ ONLINE SỐ 1] ÔN TẬP HK1

20 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

MR.WIN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Nhi

Nguyễn Nhi

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

Nguyễn Nhi

Nguyễn Nhi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:30

Huỳnh Khang

Huỳnh Khang

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:00:32

 • 04

  Nguyễn Nhi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:34

 • 05

  Huỳnh Khang

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:35

 • 06

  Nguyễn Nhi

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:00:35

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan