[HÓA 8-ĐỀ ONLINE SỐ 1] CHƯƠNG 1

Thời gian làm bài: 20 phút

 1. Điểm cao

  STT Thành viên Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  1 Trương Lê Quỳnh Hoa Trương Lê Quỳnh Hoa 10:01 06/07/2018 100.00%
  2 Hà Vũ Gia Bảo Hà Vũ Gia Bảo 10:13 08/07/2018 100.00%
  3 truong thanh huy truong thanh huy 13:30 12/07/2018 95.00%
  4 BearJudy Đỗ Gia Nghi BearJudy Đỗ Gia Nghi 11:50 09/07/2018 90.00%
  5 Huỳnh Ngọc Anh Thy Huỳnh Ngọc Anh Thy 12:03 06/07/2018 90.00%
  6 Hà Vũ Gia Bảo Hà Vũ Gia Bảo 10:06 08/07/2018 90.00%
  7 Lê hồng Vũ Lê hồng Vũ 20:56 08/07/2018 90.00%
  8 Lê hồng Vũ Lê hồng Vũ 21:04 08/07/2018 90.00%
  9 Trương Lê Quỳnh Hoa Trương Lê Quỳnh Hoa 19:39 05/07/2018 85.00%
  10 BearJudy Đỗ Gia Nghi BearJudy Đỗ Gia Nghi 11:41 09/07/2018 85.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.