[HÓA 12 - ĐỀ ONLINE SỐ 4] TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN CHƯƠNG 1, 2, 3

30 câu 25 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

MR.WIN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoài Phương

Hoài Phương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:28

Thuy Anh

Thuy Anh

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:22

Quang Minh

Quang Minh

HẠNG

3

Số điểm 96.67%

Thời gian làm 00:01:23

 • 04

  Quang Minh

  Số điểm: 96.67%

  Thời gian làm: 00:01:46

 • 05

  Quang Minh

  Số điểm: 96.67%

  Thời gian làm: 00:02:22

 • 06

  Hoài Phương

  Số điểm: 96.67%

  Thời gian làm: 00:04:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan