[HÓA 12 - ĐỀ ONLINE SỐ 3] TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN CHƯƠNG 1, 2, 3

30 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

MR.WIN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoài Phương

Hoài Phương

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:33

Thanh Thảo

Thanh Thảo

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:57

Học Nguyễn

Học Nguyễn

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:07:30

 • 04

  Thuy Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:07:53

 • 05

  Tuan Anh Nguyen Trong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:10:38

 • 06

  Quang Minh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:12:29

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan