[HÓA 12 - ĐỀ ONLINE SỐ 1] TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN CHƯƠNG 1, 2, 3.

30 câu 45 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

MR.WIN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Thanh Thảo

Thanh Thảo

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:55

Học Nguyễn

Học Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:51

Hoài Phương

Hoài Phương

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:05

 • 04

  Hoài Phương

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:03:31

 • 05

  Tuan Anh Nguyen Trong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:04:08

 • 06

  Thuy Anh

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:08:48

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan