[HÓA 11 - ĐỀ ONLINE SỐ 1] CHƯƠNG 1, 2

25 câu 30 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

MR.WIN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Trung Đức

Phạm Trung Đức

HẠNG

2

Số điểm 96%

Thời gian làm 00:01:47

Phạm Trung Đức

Phạm Trung Đức

HẠNG

1

Số điểm 96%

Thời gian làm 00:01:18

Phạm Trung Đức

Phạm Trung Đức

HẠNG

3

Số điểm 96%

Thời gian làm 00:02:03

 • 04

  Phạm Trung Đức

  Số điểm: 96%

  Thời gian làm: 00:04:05

 • 05

  Phạm Trung Đức

  Số điểm: 96%

  Thời gian làm: 00:04:12

 • 06

  Phạm Trung Đức

  Số điểm: 92%

  Thời gian làm: 00:01:15

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan