[HÓA 10 - ĐỀ ONLINE 5]. CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

30 câu 15 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

MR.WIN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Phạm Trung Đức

Phạm Trung Đức

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:11:29

Phạm Trung Đức

Phạm Trung Đức

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:11:29

Phạm Trung Đức

Phạm Trung Đức

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:11:29

 • 04

  Phạm Trung Đức

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:11:29

 • 05

  Trương Lê Quỳnh Hoa

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:15:00

 • 06

  Trương Lê Quỳnh Hoa

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:15:00

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan