[HÓA 10 - ĐỀ ONLINE 3]. CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN

30 câu 20 phút

Trạng thái:

THAM GIA

GIÁO VIÊN

MR.WIN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Võ Gia Phát

Võ Gia Phát

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:29

Mai Yến Nhi

Mai Yến Nhi

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:10

Võ Gia Phát

Võ Gia Phát

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:03:08

 • 04

  Lê Ngọc Trà My

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:05:46

 • 05

  Nguyễn Yên Bình

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:07:02

 • 06

  Phạm Cao Chí

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:10:09

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan