[HÓA 10 - ĐỀ ONLINE 2]. CHƯƠNG 1 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

25 câu 20 phút

Trạng thái:

Quy ước: Vì không đánh máy kí hiệu nguyên tử được. Nên kí hiệu nguyên tử X có số hiệu Z và số khối A là:

ZXA. Ví dụ: 17Cl35

THAM GIA

GIÁO VIÊN

MR.WIN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Anh Phạm

Hoàng Anh Phạm

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 363

Vy Nguyễn

Vy Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 159

MR.WIN

MR.WIN

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 368

 • 04

  Do Khiem

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 512 phút

 • 05

  Trương Lê Quỳnh Hoa

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 1065 phút

 • 06

  Hoàng Anh Phạm

  Số điểm: 96%

  Thời gian làm: 213 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan