[HÓA 10 - ĐỀ ONLINE 1]. CHƯƠNG 1 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

20 câu 20 phút

Trạng thái:

Trắc nghiệm chương 1. Phần nguyên tử, đồng vị.

THAM GIA

GIÁO VIÊN

MR.WIN

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Hoàng Anh Phạm

Hoàng Anh Phạm

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 80

Vy Nguyễn

Vy Nguyễn

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 66

Do Khiem

Do Khiem

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 908

 • 04

  Nguyen Po

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 1200 phút

 • 05

  Nguyễn Trí Nhân

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 58 phút

 • 06

  Sói Không Ăn Chay

  Số điểm: 95%

  Thời gian làm: 76 phút

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan