[HÓA 10 - ĐỀ ONLINE 1]. CHƯƠNG 1 CẤU TẠO NGUYÊN TỬ


Trắc nghiệm chương 1. Phần nguyên tử, đồng vị.

Thời gian làm bài: 20 phút

 1. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời gian làm bài Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Vy Nguyễn Vy Nguyễn 00:01:06 18:17 13/07/2018 100.00%
  2 Hoàng Anh Phạm Hoàng Anh Phạm 00:01:20 08:01 10/07/2018 100.00%
  3 Do Khiem Do Khiem 00:15:08 14:35 07/07/2018 100.00%
  4 Nguyen Po Nguyen Po 00:20:00 22:22 06/07/2018 100.00%
  5 Nguyễn Trí Nhân Nguyễn Trí Nhân 00:00:58 14:09 04/07/2018 95.00%
  6 Sói Không Ăn Chay Sói Không Ăn Chay 00:01:16 16:09 07/07/2018 95.00%
  7 Lâm Vy Lâm Vy 00:12:54 10:43 05/07/2018 95.00%
  8 Lạc Chấn Huy Lạc Chấn Huy 00:15:21 09:56 04/07/2018 95.00%
  9 Hoàng Anh Phạm Hoàng Anh Phạm 00:15:57 16:58 04/07/2018 95.00%
  10 Lợi Minh Tâm Lợi Minh Tâm 00:16:21 17:13 03/07/2018 95.00%
 2. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.