Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã Duy Phước

Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên xã Duy Phước

22 22/05/2020

HỘI LHTN VIỆT NAM HUYỆN DUY XUYÊN

ỦY BAN HỘI XÃ DUY PHƯỚC

***


Duy Phước, ngày 09 tháng 4 năm 2019

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI

NHIỆM KỲ 2014 – 2019

(Dự thảo)

 NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO TN XÃ DUY PHƯỚC NHIỆM KỲ 2019-2024

I. Mục tiêu, phương hướng, khẩu hiệu hành động công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1. Mục tiêu, phương hướng chung:

Giai đoạn 2019-2024 là giai đoạn Việt Nam tiếp tục hội nhập Kinh tế Quốc tế sâu rộng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh; là giai đoạn cả hệ thống chính trị của xã cùng với nhân dân  thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ xã Duy Phước lần thứ XIII; tập trung nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thông mới và hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025.

Trước yêu cầu của quá trình phát triển của đất nước và địa phương, đòi hỏi mỗi cán bộ Hội viên phải thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới, chung tay góp sức đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tham gia phát triển KTXH, xây dựng nông thôn mới gắn với các hoạt động xung kích, tình nguyện của thanh niên; thường xuyên đổi mới cách nghĩ, cách làm nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đẩy mạnh các hình thức tập hợp thanh niên và xây dựng các loại hình câu lạc bộ, đội, nhóm trong thanh niên” với phương châm “Ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Hội”. Phấn đấu đưa tổ chức Hội LHTN xã thực sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Duy Phước, là tổ chức đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, vừa chăm lo bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên với khẩu hiệu hành động:

Thanh niên Duy Phước đoàn kết, đổi mới, tình nguyện, hội nhập, phát triển

2. Một số chỉ tiêu thi đua cơ bản:

1. Phấn đầu 100% cán bộ, Hội viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn và Đại hội Hội LHTN các cấp. Triển khai học tập các bài lý luận chính trị của Đoàn và học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt là việc thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Duy Phước học tập và làm theo lời Bác”.

2. 100% Chi hội tham gia tốt các hoạt động “Ngày hội tôi yêu Tổ Quốc tôi”, các đợt hiến máu tình nguyện và có thành viên tham gia CLB Ngân hàng máu sống.

3. 100% các Chi hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, giúp đỡ các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn…

4.100% Chi hội thành lập CLB thanh niên tình nguyện, xung kích, kỹ năng, sở thích hoạt động tích cực và hiệu quả.

          5. Tổ chức thường xuyên các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các buổi sinh hoạt, toạ đàm, gặp mặt, giao lưu, dã ngoại mang tính sáng tạo, đa dạng và phong phú.

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề, hỗ trợ định hướng, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên nhất là đối với thanh niên hoàn lương.

7. Tạo điều kiện, hướng dẫn cho HVTN lập dự án vay vốn để giải quyết viêc làm tại chỗ thông qua các nguồn, kênh vay vốn tại địa phương. Thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi  để thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương.

8. 100% Chi hội tham gia tốt các chiến dịch tình nguyện tại chỗ, phòng chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương và tình nguyện Hè.

9. Phấn đấu 100% Hội viên Thanh niên tham gia khám tuyển NVQS và lên đường nhập ngũ; 100% Hội viên lên trạm đăng ký độ tuổi 17.

10. Phấn đấu 100% Chi hội phát triển từ 3 đến 5 Hội viên mới; 100% Chi hội giới thiệu từ 2 hội viên  trở lên để kết nạp Đoàn. Cùng với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phấn đấu tập hợp trên 60% thanh niên vào tổ chức Hội.

11. 100% Chi hội tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu, có công trình phần việc cụ thể.

12. Hằng năm, Uỷ ban Hội LHTN xã phấn đấu đạt danh hiệu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên của huyện, có 80% Chi hội đạt danh hiệu xuất sắc

3. Một số công trình, phần việc, hoạt động lớn trong nhiệm kỳ:

- Phát động ra quân tình nguyện về địa bàn dân cư xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.  Mỗi năm tổ chức 1 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức Hội cho chi hội trưởng và chi hội phó thanh niên.

- Phối hợp với Hội CCB xã tổ chức chương trình ”Nói chuyện chuyên đề về lịch sử cách mạng nhân các ngày Lễ lớn của quê hương, đất nước”. Duy trì hoạt động của các CLB và phát triển Hội viên mới ở các CLB phải đạt chất lượng.

- Hằng năm tổ chức chương trình ngày hội đoàn kết tập hợp thanh niên chào mừng kỉ niệm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam và ngày Anh hùng Liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi hi sinh. Xây dựng chương trình phát thanh thanh niên đảm bảo nội dung công tác thông tin tuyên truyền trên đài truyền thanh xã.

- Tổ chức chương trình Ngày hội thanh niên tuyên dương thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao động và đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

- Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp và chăm lo thanh niên công nhân và công tác tập hợp thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế, thanh thiếu niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương.Tham gia và hoàn thành xuất sắc các hoạt động do Hội cấp trên phát động.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Giai đoạn 2019 - 2024, tiếp tục thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và thực hiện 01 chương trình Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”.

1. Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể:

Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, trở thành những thanh niên có “tâm”, có “trí”, có “tài”. Sống trung thực, tự trọng và tự chủ. Sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội; luôn có trách nhiệm tham gia xây dựng các tổ chức của Thanh niên. Xung kích, tình nguyện, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, cho đất nước.

Để giúp thanh niên thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thiết thực, hiệu quả, Ủy ban Hội xã Duy Phước tập trung thực hiện các nhóm giải pháp sau:

1.1. Tuyên truyền, phổ biến đưa phong trào đến với thanh niên

Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến các thành phần thanh niên; vận động cán bộ Hội viên gương mẫu đi đầu thực hiện tốt các nội dung của phong trào. Tổ chức các buổi diễn đàn thảo luận về biểu hiện của tình yêu tổ quốc, tình yêu đất nước trong thời đại hiện nay để tìm kiếm các giải pháp phù hợp triển khai thực hiện trong các tầng lớp thanh niên.

1.2. Vận động thanh niên thi đua rèn luyện

Vận động thanh niên “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Định kỳ tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn với chủ đề giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên. Triển khai các giải pháp, phương pháp phù hợp để giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị, bồi đắp niềm tin của thanh niên với Đảng, vun đắp lòng Nước trong Thanh niên.

 Tổ chức các hoạt động như cuộc thi về cảnh đẹp quê hương đất nước, các hoạt động vinh danh truyền thống văn hóa, tổ chức các hoạt động ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, dân tộc, của các thế hệ thanh niên đi trước; các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, bản sắc dân tộc; các hoạt động nghệ thuật để bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho thanh niên.

Tạo môi trường hỗ trợ thanh niên rèn luyện trở thành thanh niên gương mẫu trong chấp hành pháp luật bằng việc biên soạn và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, các tài liệu hỏi đáp về những vấn đề pháp luật cụ thể gắn liền với đời sống hằng ngày (tờ rơi, tờ gấp, sách bỏ túi…) để phổ biến cho thanh niên. Tổ chức các chương trình phổ biến pháp luật, các diễn đàn để thanh niên tham gia, từ đó nâng cao kiến thức pháp trong thanh niên

Xây dựng các hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên, giúp thanh niên rèn luyện tư duy linh hoạt, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, tìm tòi và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại thông qua việc giới thiệu các chương trình nghiên cứu, các cổng thông tin, các cách làm mới, các mô hình hay, các công nghệ mới. Tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, các công nghệ chia sẻ và kết nối trên internet để hỗ trợ thanh niên sáng tạo, nghiên cứu, tìm tòi.

Triển khai chương trình tuyên dương thanh niên tiêu biểu các lĩnh vực, những tấm gương tiêu biểu đã vượt qua khó khăn, vượt qua nghịch cảnh, bất hạnh, vươn lên trong cuộc sống, chương trình tôn vinh tài năng trẻ, thanh niên khởi nghiệp.

Xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên sau cai nghiện ma túy như: “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”; hỗ trợ thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng thông qua giới thiệu việc làm, hỗ trợ các mô hình khởi nghiệp, tạo điều kiện về vốn, kiến thức về nghề nghiệp cho Thanh niên. Tuyên dương, động viên thanh niên chậm tiến có tiến bộ, thanh niên hoàn lương có thành tích tốt.

Xây dựng các hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức, kỹ năng, nhất là ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho thanh niên để chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế; thường xuyên cung cấp thông tin chính thống, chia sẻ các bài viết, các bài phân tích để thanh niên có đủ căn cứ thông tin, rèn luyện khả năng tư duy độc lập, làm chủ bản thân; biết chọn lọc điều hay, lẽ phải; không bị tác động bởi những âm mưu và hành vi xấu, độc, tiêu cực; rèn luyện bản lĩnh, tâm thế, tác phong, ứng xử của người thanh niên thời kỳ hội nhập trên nền tảng văn hóa dân tộc.

1.3. Vận động thanh niên sống có trách nhiệm

a. Thanh niên thi đua khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng

Tham mưu triển khai các hoạt động trang bị kiến thức về khởi nghiệp cho thanh niên.Tham gia các phong trào nghiên cứu khoa học, phong trào thi đua sáng tạo, sáng kiến nâng cao hiệu quả làm việc, cải cách hành chính trong thanh niên công chức, viên chức, trí thức trẻ.

Thành lập các câu lạc bộ “Thanh niên khởi nghiệp”; phát huy vai trò của các doanh nhân trẻ thành đạt trên địa bàn xã trong việc tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tổ chức nhiều chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, về các giải pháp khởi nghiệp từ việc phát huy thế mạnh địa phương cho thanh niên, tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo khả thi để tư vấn hỗ trợ, huy động nguồn lực để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên. Tổ chức tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu.

b. Thanh niên gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng gia đình hạnh phúc

Vận động thanh niên tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm, hành động cụ thể hằng ngày. Vận động hội viên, thanh niên tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật. Tham gia các tổ hòa giải cơ sở, tổ vận động giải phóng mặt bằng, tổ dân vận.

Vận động thanh niên thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Hội đối trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c. Thanh niên tham gia xây dựng các tổ chức của thanh niên

Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội trong thanh niên và xã hội. Đa dạng hóa các hoạt động của Hội để vận động, lôi cuốn thanh niên tham gia với hình thức phù hợp.

Thường xuyên tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt tập thể để thanh niên trao đổi, đóng góp ý kiến về nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, khuyến khích thanh niên tự đề xuất thành lập các tổ chức câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo sở thích và nhu cầu, nghề nghiệp của thanh niên.

1.4. Vận động thanh niên thi đua cống hiến

a. Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường

Triển khai có hiệu quả chương trình tình nguyện, kịp thời hỗ trợ và chia sẻ khó khăn với nhân dân và thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tập hợp, đoàn kết, điều phối và hỗ trợ hoạt động tình nguyện, tự nguyện của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên; nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đúng đối tượng, địa chỉ cần giúp đỡ. Đẩy mạnh các hoạt động hiến máu tình nguyện, làm tốt công tác biểu dương, tôn vinh các cá nhân xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.  Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo.

Phối hợp tổ chức các chương trình gây quỹ ủng hộ người nghèo, hỗ trợ công tác an sinh xã hội.Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ học tập, hỗ trợ về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên tín đồ tôn giáo.

Tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động liên kết làm kinh tế với đơn vị kết nghĩa. Xây dựng các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên theo ngành nghề; thành lập các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi.

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng và các tổ chức xã hội triển khai các giải pháp để thanh niên yếu thế có điều kiện học tập. Tổ chức tôn vinh những điển hình tiên tiến trong thanh niên yếu thế cơ hội phát triển. Triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thúc đẩy sự tham gia của thanh niên trong xây dựng và thực thi chính sách của nhà nước; phát hiện, đấu tranh chống các hành vi hủy hoại tài nguyên môi trường.

b. Thanh niên xung phong bảo vệ Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”.Vận động thanh niên chấp hành nghiêm chỉnh luật nghĩa vụ quân sự, phối hợp vận động thanh niên lên đường nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi hội viên, thanh niên về chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Vận động hội viên, thanh niên tiếp tục làm tốt các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Tăng cường tổ chức các hoạt động như giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các vùng biên giới và hải đảo.

2. Chương trình: Xây dựng Hội LHTN niên Việt Nam vững mạnh

2.1. Công tác xây dựng tổ chức Hội

Tập trung củng cố các Chi hội hoạt động không hiệu quả, chuyển đổi mô hình tổ chức chi hội theo địa bàn dân cư sang các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên; tập hợp những cá nhân tiêu biểu để xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên tín đồ tôn giáo. Tập huấn kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ tập hợp đoàn kết thanh niên nói chung và thanh niên tín đồ tôn giáo cho cán bộ Hội. Tập trung đổi mới phương pháp và hình thức bồi dưỡng hội viên ưu tú giới thiệu để Đoàn xem xét kết nạp.

2.2. Củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức thành viên tập thể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Hỗ trợ các tổ chức Hội thành viên xây dựng và ổn định mạng lưới tổ chức. Phát huy vai trò của các Câu Lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc trong việc thực hiện các hoạt động huấn luyện kỹ năng, an sinh xã hội.

2.3. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo

Tăng cường các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh niên tín đồ tôn giáo trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.Vận động Thanh niên tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

2.4. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên

Tham gia xây dựng, thúc đẩy và phối hợp giám sát việc thực hiện các chính sách cho thanh niên; tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và các văn bản quy phạm pháp luật cho thanh niên, trang bị cho thanh niên các kiến thức pháp luật cần thiết để tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình. Kịp thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ hội viên, thanh niên bị bạo hành, công nhân bị mất việc làm không đúng pháp luật.

 

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Duy Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình của cán bộ, Hội viên thanh niên toàn xã đã nổ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi một cách khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua. Đại hội mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành, Đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến công tác Thanh niên, luôn dành những điều kiện thuận lợi nhất cho Thanh niên phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Đại hội kêu gọi toàn thể Cán bộ, HVTN hãy đoàn kết, sáng tạo và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Duy Phước anh hùng, quyết tâm đổi mới, đem hết tài năng, sức trẻ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển KTXH của địa phương.

ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM XÃ DUY PHƯỚC

KHÓA V, NHIỆM KỲ 2014 – 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn