Trắc nghiệm Tiếng Nhật Bộ Thủ Hán Tự (Từ 1 đến 3 nét)

70 câu 60 phút

Xin chào các bạn,

Sau ngày học đầu tiên với Bộ Thủ Hán Tự từ 1 đến 3 nét cùng Nhật ngữ SEINENDAN - 日本語の青年団 .

Giờ là lúc chúng ta cùng nhau ôn luyện lại cho thật nhuần nhuyễn luôn nha.

Chúc các bạn thực hiện tốt bài ôn tập nhé!


THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.