Ôn tập chi trên, chi dưới

11 câu 16 phút

Trạng thái:

........

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Diễm My

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Diễm My

Diễm My

HẠNG

2

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:09

Thanh Phong

Thanh Phong

HẠNG

1

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:01:19

Diễm My

Diễm My

HẠNG

3

Số điểm 100%

Thời gian làm 00:02:09

 • 04

  Diễm My

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:09

 • 05

  Diễm My

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:09

 • 06

  Thanh Phong

  Số điểm: 100%

  Thời gian làm: 00:02:54

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan