Nghiên cứu di truyền y học

10 câu 15 phút

Trạng thái:

......

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Diễm My

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Ngô Thu Hằng

Ngô Thu Hằng

HẠNG

2

Số điểm 20%

Thời gian làm 00:03:19

Ngô Thu Hằng

Ngô Thu Hằng

HẠNG

1

Số điểm 30%

Thời gian làm 00:03:44

An Khánh

An Khánh

HẠNG

3

Số điểm 0%

Thời gian làm 00:00:03

 • 04

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:08

 • 05

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:08

 • 06

  hữu hạnh hồ

  Số điểm: 0%

  Thời gian làm: 00:00:08

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan