Nghiên cứu di truyền y học

10 câu 15 phút

Trạng thái:

......

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Diễm My

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Đoàn Thái Sơn_Dược 2

Đoàn Thái Sơn_Dược 2

HẠNG

2

Số điểm 30%

Đàm Quốc Triệu

Đàm Quốc Triệu

HẠNG

1

Số điểm 30%

Ngô Thu Hằng

Ngô Thu Hằng

HẠNG

3

Số điểm 30%

 • 04

  Ngô Thu Hằng

  Số điểm: 20%

 • 05

  Đoàn Thái Sơn_Dược 2

  Số điểm: 0%

 • 06

  An Khánh

  Số điểm: 0%

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan