Chi Dưới

10 câu 10 phút

Trạng thái:

Thật Ba Chấm.....

THAM GIA

GIÁO VIÊN

Diễm My

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Diệu Hiền

Diệu Hiền

HẠNG

2

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:06:06

Diệu Hiền

Diệu Hiền

HẠNG

1

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:06:06

Diệu Hiền

Diệu Hiền

HẠNG

3

Số điểm 90%

Thời gian làm 00:06:06

 • 04

  Diệu Hiền

  Số điểm: 90%

  Thời gian làm: 00:06:06

 • 05

  Minhngoc Nguyen

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:03:07

 • 06

  Lam Gia Bao

  Số điểm: 80%

  Thời gian làm: 00:04:02

BÌNH LUẬN

Ảnh đại diện của bạn

TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm liên quan