1. TRẮC NGHIỆM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN P6


  Đề thi có 25 câu

  Thời gian làm bài: 20 phút

 2. Bảng vinh danh

  STT Thành viên Thời điểm nộp bài Tỉ lệ chính xác
  1 Thùy Trinh Thùy Trinh 22:28 27/12/2018 76.00%
  2 Võ Thành Danh Võ Thành Danh 18:12 21/10/2018 28.00%
 3. Lịch sử làm bài

  STT Thời điểm làm bài Tỉ lệ chính xác
  Chưa có kết quả.