THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU 04 BÀI LLCT TUẦN 1

20 câu 4 phút

Trạng thái:

THAM GIA

BAN TỔ CHỨC

Phạm Thành Công

Giảng viên tiếng anh

I have detailed below the most cost effective forms of internet marketing to advertising your business using your company website.

VINH DANH

Nguyễn Thị Tường Vy

Nguyễn Thị Tường Vy

HẠNG

2

Số điểm 50%

Nguyễn Ngô Thái Vy

Nguyễn Ngô Thái Vy

HẠNG

1

Số điểm 55%

Nha Nha

Nha Nha

HẠNG

3

Số điểm 45%

 • 04

  Lê Đại Thắng

  Số điểm: 45%

 • 05

  Võ Hoàng Phúc Đạt

  Số điểm: 45%

 • 06

  Quy Phan PH

  Số điểm: 40%

Bình luận

Ảnh đại diện của bạn